Férfinév: "A"-tól "K"-ig

Ábel: bibliai név. Ádám és Éva 2. fiának neve. Valószínűleg héber eredetű. Jelentése: mulandóság. De az is lehet, hogy asszír vagy sumér szóból származik. Ebben az esetben jelentése: fiú. Gyakori. Névnap: jan. 2, jún. 2, aug.5, dec.5 és 9. 
 
Ábrahám: héber eredetű. Biblia szerinti jelentése: sokaság atyja. Igen ritka. Névnap: jún. 15, aug. 16, okt.9.
 
Achillesz: az Akhilleusz görög mitológiai név latin formájából származik. Jelentése: a kígyó fia. Szórványos. Névnap: ápr. 23, máj. 12, nov. 2.
 
Adalbert: germán eredetű. Elemeinek jelentése: nemes+fényes, híres. Szórványos. Névnap: ápr.23, szept.27.
 
 
Ádám: héber eredetű bibliai név. Jelentése: ember. Igen gyakori. Névnap: szept. 9, dec.24.
 
Adolf: germán eredetű. Elemeinek jelentése: nemes+farkas. Szórványos. Névnap: febr. 11, jún. 17.
 
Adrián: a latin Hadrianus névből származik. Jelentése: a Velence tartományban levő Hadria városából való férfi. Ritka. Névnap: márc. 4 és 5, szept. 8.
 
Agaton: görög eredetű név. Jelentése: jó. Szórványos. Névnap: jan. 10, aug. 22, dec. 7.
 
Agmánd: ismeretlen eredetű és jelentésű régi magyar név. Szórványos. Névnap: febr. 6, máj. 28.
 
Ajtony: török eredetű régi magyar név. Jelentése: arany. Névnap: márc.13, ápr.30, jún.16, júl. 27.
 
 
Ákos: török eredetű régi magyar név. Jelentése: fehér sólyom. Igen gyakori. Névnap: jan. 2, febr. 27, márc.31, jún.22.
 
 
Aladár: germán eredetű. Elemeinek jelentése: öreg,tapasztalt+ híres vagy hatalmas. Igen ritka. Névnap: febr. 20, márc.11, ápr. 18 és 20, máj.26, jún.29.
 
Alajos: germán eredetű német név magyar alakváltozata.  Elemeinek jelentése: egész+bölcs. Igen ritka. Névnap: jún. 21, okt. 17.
 
Alán: kelta eredetű angol névből származik. Jelentése: ismeretlen. Szórványos. Névnap: szept. 8, okt. 14, nov. 25.
 
Albert: a germán Adalbert név német rövidülése. Ritka. Névnap: ápr. 23, aug. 7 és 24,. szept. 5 és 27, nov. 15.
 
Alex: a görög Alexisz, illetve Alexiosz név rövidülése. Jelentése: védő. Gyakori. Névnap: febr. 9 és 17. 
 
Alexander: a görög Alexandrosz név + latin formája. Jelentése: férfiakat vagy férfiaktól megvédő. Igen ritka. Névnap: febr. 26, márc. 18, máj. 3.
 
Alfonz: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: nemes+kész, hajlandó. Szórványos. 
 
Alfréd: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: tündér+tanács. Igen ritka. Névnap: jan.15, febr. 15 és 23, júl. 19, aug. 15 és 28, okt. 28, nov. 16.
 
Algernon: francia illetve normann eredetű angol név. Jelentése feltehetőleg: szakállas vagy bajuszos. Szórványos. Névnap: jan. 1.
 
Álmos: török eredetű régi magyar név. Árpád fejedelem apjának neve. Jelentése: vagy megvett, megvásárolt, vagy szerző. Igen ritka. Névnap: jan. 1, febr. 20.
 
Alvin: germán eredetű angol, illetve német név. Elemeinek jelentése: nemes (vagy :tündér)+barát. Szórványos. Névnap: máj. 19.
 
 
Ambrus: a görög Ambrosziosz név rövidüléséből származik. Jelentése: halhatatlan. Igen ritka. Névnap: júl. 19, okt. 16 és 18, dec. 7.
 
Anatol: görög eredetű név. Jelentése: napkeleti országból való. Szórványos. Névnap: júl. 3. 
 
Andor: az András régi magyar alakváltozatának , az Andorjás névnek a rövidülése. Jelentése: férfiak legyőzője. Igen ritka. Névnap: máj. 17, okt. 9 és 11, nov. 30.
 
András: görög eredetű latin Andreas névből származik. Bibliai név. András apostol Jézus első tanítványa volt, testvére Szent Péternek. Már az Árpád-korban is a leggyakoribb férfinevek közé tartozott. Azóta is igen gyakori.  Névnap: febr. 4, máj. 21, nov. 10 és 30. 
 
Antal: latin eredetű, a római Antonius nemzetségnévből származik. Jelentése ismeretlen. Népszerűsége egyre csökken. Ma már ritka. Névnap: jan. 17, jún.13, júl. 8. 
 
 
Ányos: görög eredetű. A latin Anianus név megmagyarosodott formája. Eredeti jelentése feltehetőleg: bántó, zsarnoki. Szórványos. Névnap: ápr. 25. nov. 15, dec. 7.
 
Apostol: görög eredetű név. Jelentése: követ, küldött, apostol. Szórványos. Névnap: jan. 25, jún. 30.
 
 
Archibald: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: valódi, igaz+merész. Szórványos. Névnap: márc. 27. 
 
Arisztid: görög eredetű. Az Aristides név rövidülése. Jelentése: nemes származású. Szórványos. Névnap: ápr. 27, aug. 31.
 
Arnold: germán eredetű. Elemeinek jelentése: sas+uralkodó, tevékeny. Ritka. Névnap: jún. 18, júl. 18, dec. 1.
 
 
Áron: bibliai név. Talán héber eredetű és a jelentése: ihletett, tisztánlátó vagy: a bátorság hegye. Gyakori. Névnap: ápr. 2, júl. 1.
 
 
 
Árpád: régi magyar név. Ritka. Névnap: jan. 5, márc. 31, ápr. 7, dec. 11.
 
Arszlán: török eredetű régi magyar név. Jelentése: oroszlán. Szórványos. Névnap: jún. 23. 
 
Artúr: valószínűleg kelta eredetű angol névből származik. Jelentése talán: medve. Római nemzetségnévből való származása szintén bizonytalan. 
 
Arzén: görög eredetű név. Jelentése: erőteljes, férfias. Szórványos. Névnap: júl. 19, okt. 30. 
 
Atlasz: görög mitológiai név. Jelentése: szenvedő, tűrő. Szórványos. Névnap: ápr. 6. 
 
Attila: hun fejedelem germán eredetű neve. Jelentése: atyácska. Igen gyakori. Névnap: jan. 7, okt. 5. 
 
Augusztusz: latin eredetű. Jelentése: magasztos, fennkölt. Szórványos. Névnap: aug. 3 és 8. 
 
Aurél: latin eredetű név, az Aurelius római nemzetségnévből származik. Jelentése: aranyos. Szórványos. Névnap: jan.15, jún. 15, júl. 15, 20 és 27, okt. 5,. dec.2.
 
 
Férfinév: "B"
 
Balabán: valószínűleg török eredetű régi magyar személynév. Jelentése: nagy, hatalmas. Szórványos. Névnap: márc. 23, máj. 20. 
 
Balambér: hun uralkodói név. Valószínűleg a germán Baldemar névből való, és elemeinek jelentése:  merész+híres.  Szórványos. Névnap: jan. 26, febr. 23 és 27. 
 
Balázs: ismeretlen eredetű latin Blasio családnévből származik. Igen gyakori. Névnap: febr. 3.
 
Barabás: bibliai név, Arameus eredetű. Jelentése: Abbász fia. Szórványos. Névnap: jún. 11.
 
Barnabás: Arameus eredetű bibliai név. Jelentése: a vigasztalás fia. Gyakori. Névnap: jún. 11.
 
Bálint: római kori alakja Valerius. Eredete az erős és egészséges latin kifejezésekből. Igen gyakori. Névnap: jan. 7, febr. 14, márc. 16, nov. 3.
 
Bátony: bizonytalan eredetű és jelentésű régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: jan. 26, jún. 15. 
Bátor: török eredetű régi magyar személynév. Az ótörök nyelvekben jelentése: hős.Szórványos. Névnap: febr. 27.
 
Béla: bizonytalan eredetű régi magyar személynév. Török eredetűnek is tartják, ebben az esetben jelentése: előkelő. Gyakori, habár népszerűsége az utóbbi évtizedekben csökkent. Névnap: ápr. 23.
 
 
 
Bence: a latin Vincentius név régi magyar alakjának a rövidüléséből származik. Igen gyakori. Névnap: márc. 21,júl. 11.
 
 
Bendegúz: Attila hun uralkodó atyjának a magyar krónikás hagyományok szerinti neve. Eredete és jelentése ismeretlen. Szórványos. Névnap: máj. 7, okt. 10.
 
Benedek: Jelentése: áldott. Ritka. Névnap: márc. 21, ápr. 14 és 16, máj.1, júl. 11.
 
 
Benjámin: héber eredetű bibliai név. Jelentése: a szerencse fia. Újabban gyakori. Névnap: jan. 3, márc. 31. 
 
Berengár: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: medve+lándzsa. Szórványos. Névnap: máj. 26, jún. 7, okt. 2, nov. 26.
 
Bernát: a germán Bernhard név magyar formája. Elemeinek jelentése: medve+erős. Igen ritka. Névnap: máj. 20, jún. 15, júl. 3 és 24, aug. 19 és 20, szept. 28.
 
Bertalan: Arameus eredetű bibliai név. Jelentése: Tolmai fia. Ritka. Névnap: aug. 24.
 
Bertold: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: fényes, híres+uralkodó, tevékeny. Szórványos. Névnap: jan. 2, febr. 11, márc. 29, júl. 27, nov. 3, dec. 14.
 
Bertram: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: fényes, híres+holló. Szórványos. Névnap: jan. 23 és 24. 
 
 
Boáz: héber eredetű bibliai név. Jelentése: erő van benne, erős. Szórványos. Névnap: máj. 22.
 
Bod: régi magyar személynév.Valószínűleg  a Bodomér név rövidülése. Szórványos. Névnap: máj. 28, jún. 15.
 
Bogdán: szláv eredetű név. Elemeinek jelentése: Isten+ajándék. Szórványos. Névnap: szept. 2. 
 
Bogumil: szláv eredetű név. Elemeinek jelentése: Isten+kedves. Szórványos. Névnap: jún. 7.
 
Bojta: régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: ápr. 24, dec. 20.
 
Boldizsár: a Baltazár név magyar alakváltozata. Igen ritka. Névnap: jan. 6.
 
Bonifác: a latin Bonifatius névből származik. Jelentése: jó sorsot ígérő. Szórványos. Névnap: ápr. 24, máj. 14, jún. 5, okt. 25, dec. 19.
 
Borisz: szláv eredetű (orosz, bolgár). Jelentése: harcos. Szórványos. Névnap: máj. 2, júl. 24, szept. 15. 
 
Bors: a bors közszóval azonos eredetű régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: jan. 12, márc. 11. 
 
Botár: régi magyar személynév. Eredete ismeretlen. Szórványos. Névnap: jan. 27.
 
Botond: régi magyar személynév. A buzogány jelentésű bot szó származéka. Ritka. Névnap: máj. 16, júl. 28.
 
 
Brúnó: germán eredetű német névből származik. Jelentése: barna. Szórványos. Névnap: febr. 2 és 14, máj. 17, okt. 6 és 11. 
 
Buda: régi magyar személynév. Eredete vitás. Keresztnévként a 19. sz.-ban  újították fel. Elemeinek jelentése: lenni+béke. Szórványos. Névnap: febr. 19, ápr. 3, máj. 19. 
 
 
Bulcsú: ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: ápr. 28, máj. 4, jún. 4, nov. 13 és 20, dec. 12.
 
 
 
 
Férfinév: "C, CS"
 
Celesztin: latin eredetű. Jelentése: mennyei, égi. Szórványos. Névnap: ápr. 6, máj. 19, júl. 27. 
 
Ciprián: latin eredetű. Jelentése: ciprusi. Szórványos. Névnap: szept. 16 és 26.
 
Ciceró: római családnévből ered, ez pedig valószínűleg a borsó jelentésű latin cicer szó származéka. Szórványos. Névnap: febr. 9.
 
Cirill: a görög Kürillosz név latin Cyrillus változatának rövidülése. Jelentése: az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Szórványos. Névnap: febr. 9 és 14, márc. 18 és 29, jún. 26, júl. 7 és 17.
 
 
Csaba: régi magyar személynév. Valószínűleg török eredetű, jelentése: ajándék. A 19. században újították fel. Igen gyakori. Névnap: ápr. 12 és 24, júl. 6,okt. 6, dec. 6. 
 
Csanád: régi magyar személynév. Igen ritka. Névnap: ápr. 12, máj. 28, szept. 6, dec. 5.
 
Csenger: ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: nov. 7.
 
 
 
Csombor: régi magyar személynév. Eredete bizonytalan, talán összefügg a csombor növénnyel. Szórványos. Névnap: jan. 1, ápr. 9.
 
Csongor: török eredetű magyar név. Jelentése: sólyom. Igen ritka. Névnap: jan. 13, ápr.16 és 17. 
 
 
 
Férfi nevek: "D"
 
Dagobert: germán eredetű. Elemeinek jelentése: nap+fényes, híres. Szórványos. Névnap: dec. 23. 
 
Dániel: héber eredetű bibliai név. Jelentése: Isten a bírám. A 80-as, 90-es években vált igen gyakorivá. Névnap: febr. 16, júl. 21, szept. 26, okt. 10, nov. 23, dec. 11.
 
Dávid: héber eredetű bibliai név. Jelentése: megfejtetlen, egyes feltevések szerint: kedvelt, szeretett, illetve apai részről testvér. Az 1980-as, 90-es években igen gyakorivá vált. Névnap: márc. 1, jún. 26, dec. 29 és 30.
 
Demeter: görög Démétriosz névből származik, szláv közvetítéssel került a magyarba. Jelentése: Démétérnek ajánlott. Szórványos. Névnap: okt. 8 és 26.
 
 
Dénes: görög Dionüsziosz névből származik. Jelentése: Dionüszosznak ajánlott. A görög mitológiában Dionüszosz a bor és a szőlő istene. Ritka. Névnap: ápr. 6 és 8, okt. 9, nov. 17, dec. 2, 26 és 30.
 
 
 
Dezső: a latin Desiderius névből származik. Jelentése: óhajtott, kívánt gyermek. Igen ritka. Névnap: febr. 11, máj. 23 és 30, nov. 15, dec. 15 és 18. 
 
Dominik: a latin Dominicus névből származik. Jelentése: az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt. Az 1980-as években kezdett el terjedni Magyarországon, és az 1990-es években már gyakori. Névnap: márc. 9, aug. 4 és 8, okt. 14. 
 
Donald: kelta eredetű, Írországból és Skóciából származó angol név. Elemeinek jelentése: világ+hatamas, uralkodó. Szórványos. Névnap: febr. 9, júl. 7.
 
 
Férfi nevek: "E"
 
Ede: két név németes rövidítéséből alakult ki. E két név az Eduárd és az Edvard. Olyan embert jelöl, aki képes a birtokot megőrizni.Igen ritka. Névnap: jan.5, márc.10 és 18, okt.13, nov.17,dec.1.
 
 
Edgár: germán (angolszász) eredetű név. Elemeinek jelentése: birtok, vagyon+dárda. Szórványos. Névnap: júl. 8, szept. 10, okt. 13.
 
Edmund: germán (angolszász) eredetű név. Elemeinek jelentése: birtok, vagyon+védelem. Szórványos. Névnap: nov. 16 és 20. 
 
Egbert: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: kard+fényes, híres. Szórványos. Névnap: márc. 12, ápr. 24.
 
Egon: német eredetű. Jelentése: merész penge, erős kard.Elemeinek jelentése: kard (hegy) +erős,merész. Szórványos. Névnap: ápr.23 és 24, júl.15, szept.1.
 
 
Egyed:görög eredetű latin név. Jelentése: pajzshordozó. Szórványos. Névnap: febr.17, márc.13, ápr.23,  szept.1.
 
 
Elek: értelme nem tisztázott. Igen ritka. Névnap: febr.11 és 17, júl.17.
 
 
Elemér: elhomályosult jelentésű régi magyar személynév. Régi formájából -Ilemer-Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította fel.Igen ritka. Névnap: febr.20 és 28, aug.25 és 28, okt.9.
 
Előd: régi magyar név. Valószínűleg jelentése: elsőszülött. Igen ritka. Névnap: jún.9, júl.1, okt.22, dec.26.
 
Emil: a római Aemilius nemzetségnévből ered.Jelentése: versengő, törtető. Igen ritka. Névnap: márc.10, máj. 22 és 28, szept.11, nov.12.
 
 
Endre: András név magyar változata. Ritka. Névnap: júl.17, nov.30.
 
Engelbert: germán eredetű német név. Szórványos. Névnap: júl. 10, nov. 7.
 
Engelhard: germán eredetű német név. Szórványos. Névnap: márc. 12.
 
Erhard: német eredetű. Jelentése: becsület, bátor, merész. Szórványos. Névnap: jan.8, ápr.9.
 
Erik: germán eredetű. Jelentése: becsületes uralkodó. Az 1990-es évektől gyakori. Névnap: jan.24, febr.9, máj.18, aug.21, szept.10.
 
 
Erneszt: germán eredetű név. Jelentése: komolyság, erély. Szórványos. Névnap: jan. 12, júl. 12 és 13, nov. 7.
 
Ernő: magyar nyelvújítási alkotás. Ritka. Névnap: jan. 12, júl. 12 és 13, nov. 7.
 
Ervin:germán eredetű név. Igen ritka. Névnap: ápr. 25 és 26, dec. 24. 
 
 
Eutim: görög eredetű név. Jelentése: jóakaratú. Szórványos. Névnap:jan. 20, márc. 11. 
 
Everard: germán eredetű angol név. Elemeinek jelentése: vadkan+erős, merész. Szórványos. Névnap: ápr. 25.
 
Férfi nevek: "F"
 
Fábián: a latin Fabianus névből ered. Jelentése: a Fabius nemzetséghez  tartozó férfi. Szórványos. Névnap: jan. 20.
 
Fajsz: régi magyar személynév. Árpád fejedelem egyik unokájának , az Árpádot követő 2. nagyfejedelemnek a nevével azonosítják általában. Szórványos. Névnap: aug. 23, szept. 1, okt. 31. 
 
Farkas: régi magyar személynév. Azon ritka magyar nevek egyike, amit nem szorítottak ki a használatból a keresztény nevek. Már a középkor óta folyamatosan viselték, ha ritkán is. Szórványos. Névnap: aug. 23, szept. 1, okt. 31.
 
 
Félix: latin eredetű név. Jelentése: boldog, szerencsés. Szórványos. Névnap: jan. 14, márc. 1, máj. 18 és 30, jún. 9, júl. 7, 9, 11, 12, és 29.
 
Ferenc: olasz eredetű. Jelentése: francia. Igen gyakori. Névnap: jan.24 és 29, ápr.2, máj.11, jún. 4 és 16, júl.14, okt.4 és 10, dec.3.
 
 
 
 
Filibert: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: nahyon+fényes, híres. Szórványos.Névnap: aug. 20. 
 
Flórián: a latin Florianus rövidülése. Jelentése: virágos, virágzó. Igen ritka. Névnap: máj. 4. 
 
 
 
Folkus: régi magyar személynév. Valószínűleg germán eredetű. A név elemeinek jelentése: nép+híres. Szórványos. Névnap: jún. 17, júl. 20. 
 
Frigyes: germán eredetű német név. Elemeinek jelentése: béke,védelem + hatalmas, uralkodó. Igen ritka. Névnap: márc.3, júl.18.
 
 
Fülöp: a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelő. Szórványos. Névnap: febr. 16, máj. 1, 3, 11 és 26, jún. 6, aug. 23, szept. 20.
 
 
Férfinév: "G, GY"
 
Gábor: héber eredetű bibliai név. A Gabriel magyar alakváltozata. Jelentése: Isten embere vagy Isten erősnek bizonyult. Igen gyakori. Névnap: febr. 27, márc. 24, szept. 29.
 
Gáspár: bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint így hívták a napkeleti bölcsek  egyikét. Talán perzsa névre vezethető vissza. Jelentése ez esetben: kincset megőrző, kincstárnok. Igen ritka. Névnap: jan. 5 és 6, aug. 27, dec. 28 és 29.
 
Gedeon: héber eredetű bibliai név. Jelentése nem megfejthető. Egyes magyarázatok szerint kétélű kard, kardforgató, esetleg: romboló, pusztító. Szórványos. Névnap: márc. 28, szept. 1, okt. 10.
 
 
Gergely: görög eredetű Grégoriosz név latin formájának rövidüléséből származik. Jelentése: éberen őrködő. Igen gyakori. Névnap: jan. 2, febr. 13, márc. 9, 12 és 21, máj. 9 és 25, szept. 3, nov. 17. 
 
Gerzson: héber eredetű bibliai név. Jelentése bizonytalan. Népies magyarázat szerint: idegen, jövevény, száműzött. Szórványos. Névnap: febr. 22, júl. 12.
 
 
Géza: régi magyar személynév. Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve. Török eredetű méltóságnév, jelentése: herceg(ecske). Ritka. Névnap: febr. 25 és 26, máj. 8, aug. 27.
 
 
Gilbert: germán eredetű német név. Elemeinek jelentése bizonytalan: túsz,biztosíték, illetve más magyarázat szerint: nyíl, bot. A 2. elem jelentése: fényes, híres. Szórványos. Névnap: febr.  4, jún. 6, okt. 24.
 
Gordon: skót családnévből származó angol név. A családnév valószínűleg kelta eredetű, és jelentése: nagy domb. Szórványos. Névnap: máj. 10.
 
 
Gusztáv: északi germán eredetű név. Elemeinek jelentése: harc+támasz. Ritka. Névnap: jan. 16, márc. 10, ápr. 14, aug. 1, 2 és 8.
Günter: germán eredetű német névből származik. Elemeinek jelentése: harc+hadsereg. Szórványos. Névnap: okt. 9.
 
Gyárfás: a Gerváz név régi magyar formája. Szórványos. Névnap: jún.19, júl. 6.
 
György: a görög Geórgiosz névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik. Jelentése:  földműves, gazdálkodó. Gyakori. Névnap: febr.21, márc. 9 és 12, ápr. 23 és 24, máj. 9 és 25, júl. 27, nov. 17, dec. 9.
 
 
 
Győző: 19.századi nyelvújító névalkotás. Ritka. Névnap: febr. 26, máj. 8, júl. 28. nov.3.
 
 
 
Gyula: régi magyar személynév. A török eredetű gyula méltóságnévből származik. A honfoglalás korában az ország 2. főméltóságát nevezték így. A nevet később mesterségesen azonosították a latin Julius névvel. Gyakori. Névnap: ápr. 12, máj. 27, jún. 28, júl. 1.
 
 
 
 
Férfinév: "H"
 
Harkány: régi magyar személynév. Eredete bizonytalan. Szórványos. Névnap: szept. 6. 
 
Hasszán: arab eredetű név. Jelentése: szép. Szórványos. Névnap: febr. 23.
 
Hektor: görög eredetű név. A trójai hősnek, Priamosz fiának a nevéből származik. Jelentése bizonytalan, talán: erősen tartó. Szórványos. Névnap: jún. 28. 
 
Henrik: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: ház, bekerített hely +hatalmas, uralkodó. Ritka. Névnap: jan. 16 és 25, márc. 2 és 16, júl. 13 és 15.
 
 
Herbert: germán eredetű német név. Elemeinek jelentése: hadsereg+fényes, híres. Szórványos. Névnap: márc. 16.
 
Herman: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: hadsereg+férfi. Szórványos. Névnap: ápr. 7.
 
Huba: ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: aug. 19, nov. 14. 
 
 
Hugó: germán eredetű. A névelem jelentése:  értelem. Szórványos. Névnap: ápr. 1 és 29, júl. 27.
 
Hunor: a csodaszarvast üldöző eredetmondából származó név. Igen ritka. Névnap: ápr. 24, szept. 10 és 30, dec. 30.
 
 
Férfinév: "I, J"
 
Ignác: a latin Ignatius név rövidülése. Eredete és jelentése ismeretlen. Igen ritka. Névnap: febr. 1,  júl. 31, szept. 1, okt. 3, 17 és 23, dec. 20.
 
Illés: az Éliás név magyar alakváltozata. Igen ritka. Névnap: febr. 16, júl. 4 és 20. 
 
Imre: a germán Amalrich, Emmerich névből származik. Szent Imre hercegnek, István király fiának a tisztelete nyilván hozzájárult a név 19.-20. századi népszerűségéhez. Gyakori. Névnap: nov. 5. 
 
 
Ince: a latin Innocentius névből származik. Jelentése :ártatlan, senkinek sem ártó. Szórványos. Névnap: jan. 8, márc. 12, ápr. 17, jún. 19, júl. 4 és 28, aug. 11 és 13, dec. 28.
 
 
István: a görög Sztephanosz névből származik. Jelentése: koszorú. A régi görögök életében igen fontos volt a koszorú. Magyarországon elsősorban Szent István király tisztelete miatt a 18. század vége óta igen gyakori. Névnap: aug. 3, 16 és 20, szept. 2 és 7, dec. 26. 
 
Ivó: germán eredetű név. Jelentése: tiszafa. Talán a tiszafából készült íjjal felfegyverzett harcost jelenthette. Szórványos. Névnap: máj. 19. 
 
Izidor: görög eredetű. Jelentése: Ízisz ajándéka. Szórványos. Névnap: jan. 16, márc. 30, ápr. 4, máj. 11 és 15, dec. 21.
 
 
Izrael: héber eredetű bibliai név. Jelentése megfejtetlen, valamiképp Istennel függ össze. Szórványos. Névnap: febr. 3 és 5.
 
 
Jakab: bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Igen ritka. Névnap: máj. 1, 3, és 11, júl. 13 és 25, okt. 13, nov. 27 és 28. 
 
 
Jeromos: a görög Hieronümosz névből származik. Jelentése: szent nevű. Szórványos. Névnap: febr. 8, júl. 20, szept. 30.
 
 
 
 
 
Férfinév: "K"
 
Kamill: eredete és jelentése bizonytalan. Lehet etruszk eredetű, de származhat a görög gaméliosz szóból, melynek jelentése: ünnepi. Szórványos. Névnap: júl. 14 és 18. 
 
 
Konrád: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: merész+tanács(adó). Szórványos. Névnap: febr. 14, 18 és 19, ápr. 20 és 21, jún. 1, nov. 26, dec. 14.
 
 
0.028 mp