Férfinév: "L"-től "ZS"-ig

Lehel: a régi magyar Lél személynév későbbi alakváltozata. Szórványos. Névnap: márc. 26, aug. 2, okt. 16.

 
Férfinév: "M"
 
Marcell: a latin Marcellus családnévből szármaik. Gyakori. Névnap: jan. 9 és 16, ápr. 26, aug.14.
 
 
Március: a latin Martius nemzetségnévből származik.Jelentése feltehetőleg: Mars istennek szentelt.  Szórványos. Névnap: jún. 30.
 
Márió: a Máriusz név olasz megfelelője. Igen ritka. Névnap: jan. 19.
 
Márk: a Márkus név rövidülése. Az 1990-es években hirtelen megnőtt a népszerűsége. Igen gyakori. Névnap: épr. 25, máj. 25, jún. 18, okt. 7
.
Márton: a latin Martinus név rövidült, magyar formája. Jelentése: Mars hadistenhez hasonló, harcias, bátor. Gyakori. Névnap: ápr. 13, nov. 11 és 12.
 
Máté: bibliai név. A héber Mattanja név rövidített Mattai formájának a görög alakjából származik. Jelentése: Isten ajándéka. Igen gyakori. Névnap: szept. 21.
 
Mátyás: bibliai név. A héber Mattatiás név latin Matthias formájából származik. Jelentése: Isten ajándéka. Gyakori. Névnap: febr. 24, dec. 8.
 
 
Medárd: a germán Machthard név latin Medardus formájából ered. Elemeinek jelentése: hatalom+erős, merész.Szórványos. Névnap: jún. 8.
 
Megyer: a honfoglaláskori megyer törzsnévből keletkezett. Szórványos. Névnap: ápr. 17, nov. 13.
 
 
Menyhért: a germán eredetű  Meinhard névből származik. Elemeinek jelentése: erő+erős, merész. Az egyik napkeleti bölcs neve.  Igen ritka. Névnap: jan. 6, aug. 14 és 22, szept. 7.
 
Mihály: héber eredetű bibliai név. Jelentése: Ki olyan, mint az Isten? Gyakori. Névnap: máj. 8, jún. 19, szept. 29.
 
 
Miklós: a görög Nikolaosz név szláv formájából való. Elemeinek jelentése: győzelem+nép. Gyakori. Névnap: márc. 21, szept. 10 és 25, nov. 13, dec. 6.
 
Férfinév: "N"
 
Nándor: régi magyar személynév. Jelentése: dunai bolgár. Ritka. Névnap: máj. 30,jún. 5, okt. 19.
 
Nesztor: görög mitológiai eredetű név, Pülosz királyának, a Tróját ostromló görögök legöregebb és legbölcsebb vezérének a neve. Jelentése feltehetőleg : mindig visszatérő. Szórványos. Névnap: febr. 26, szept. 8.
 
Nimród: bibliai név. Eredete és jelentése bizonytalan, talán asszír eredetű és jelentése: vadász. A magyar mondákban úgy szerepel, mint a magyarok ősapja, Hunor és Magor atyja. Szórványos. Névnap: ápr. 28, aug. 1, nov. 11. 
 
Noé: bibliai név. Feltehetően héber eredetű, és jelentése:  nyugalom, esetleg vigasztalás. Szórványos. Névnap: ápr. 22, nov. 18, dec. 24.
 
Norbert: germán  eredetű német névből származik. Elemeinek jelentése: észak+fényes, híres. Igen gyakori. Névnap: jún. 6.
 
 
Norman: germán eredetű angol és német névből származik. Elemeinek jelentése: észak+férfi. Igen ritka. Névnap: jún. 6.
 
Nyék: honfoglaláskori magyar törzs nevéből származik. A szó jelentése: kerítés, sövény. A törzsnév védelmi jellegű feladatra utalhatott. Szórványos. Névnap: máj. 5 és 26. 
 
 
Férfinév: "O, Ö"
 
Olivér: általában latin eredetűnek tartják. Más feltevés szerint germán eredetű. Gyakori. Névnap: márc. 5, júl. 1 és 11, nov. 21.
 
 
Orion: görög mitológiai eredetű név. Jelentése talán: határ. Szórványos. Névnap: jan. 14.
 
Oszkár: a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered. Elemeinek jelentése: isten(ség) +dárda.  Igen ritka. Névnap: febr. 3, márc. 3, júl. 31, dec. 1.
 
Oszvald: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: isten(ség)+ uralkodó, tevékeny. Szórványos. Névnap: febr. 19 és 28, aug. 5.
 
Ottó: a német Otto névből származik. Jelentése: birtok, vagyon. Igen ritka. Névnap: jan. 16, febr. 23, márc. 23, júl. 1, szept. 22, nov. 18. 
 
Ödön: az Eugén név magyar alakváltozata. Régebbi formája: Ögyén. A 19. században tévesen azonosították az Edmund  névvel. Igen ritka. Névnap: nov. 16 és 20. 
 
 
Örkény: régi magyar személynév. Valószínűleg török eredetű. Jelentése: szabad,szabados, szertelen. Szórványos. Névnap: júl. 15. 
 
Örs: régi magyar személynév. Törzsnévből keletkezett , talán a 3 kabar törzs egyikének a nevéből.
Ótörök eredetű, a jelentése: férfi. Igen ritka. Névnap: jún. 26, júl. 14, szept. 30, okt. 2.
 
 
Péter:
 
 
 
Richárd: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: hatalmas, uralkodó+erős, merész. Igen gyakori. Névnap: febr. 7, ápr. 3, szept. 18, nov. 15.
 
 
 
Rudolf: germán eredetű német névből származik. Elemeinek jelentése: dicsőség, hírnév+farkas. Igen ritka. Névnap: ápr. 17, júl. 27, okt. 17, nov. 7.
 
 
 
 
 
Férfinév: "S, SZ"
 
Salamon: héber eredetű bibliai név. Jelentése: békés, szelíd. Szórványos. Névnap: febr. 8, márc. 13, szept. 28, okt. 17 és 24. 
 
 
Sámson: héber eredetű bibliai név. Jelentése: a Nap fia. Szórványos. Névnap: jún. 27.
 
Sámuel: héber eredetű bibliai név. Jelentése: Isten meghallgatott. Igen ritka. Névnap: febr. 16, aug. 20 és 21, okt. 10. 
 
Sándor: az Alexander név rövidülésének megmagyarosodott alakja. Igen gyakori. Névnap: jan. 15, febr. 26, márc. 18, ápr. 23, máj. 3, okt. 11.
 
 
Sebestyén: a latin Sebastianus név rövidülésének a megmagyarosodott alakja. Jelentése: Szebaszte (latinosan Sebastia) városából való. A palesztin város eredeti neve Szamaria volt. Heródes változtatta meg Augustus császár tiszteletére. Igen ritka. Névnap: jan. 20.
 
Simeon: héber eredetű bibliai név. Jelentése: meghallgatás, meghallgattatás. Szórványos. Névnap: jan. 5, febr. 18, márc. 24, ápr. 21, máj. 24, jún. 1, okt. 8.
 
Simon: a Simeon név görög alakváltozatából származik. Igen ritka. Névnap: jan. 5, febr. 18, ápr. 24, máj. 16 és 24, okt. 28.
 
 
Solt: régi magyar személynév. Jelentése: uralkodó. Szórványos. Névnap: márc. 13.
 
Sólyom: a hasonló madárnévből régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: szept. 25. 
 
Surány: régi magyar személynév. Eredete bizonytalan. Lehet ótörök méltóságnév, melynek jelentése talán: herceg. Szórványos. Névnap: jan. 22 és 24.
 
Sükösd: a Szixtusz névnek a régi magyar alakváltozata. Szórványos. Névnap: ápr. 3.
 
 
Szabin: a latin Sabinus névből származik. Jelentése: szabin néphez tartozó férfi. 
 
 
Szabolcs: ismeretlen eredetű régi magyar személynév.Talán egy coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik. 
 
 
Szalviusz: latin eredetű név. Jelentése: ép. Szórványos. Névnap: okt. 28. 
 
Szaniszló: a szláv Stanislav névből származik. Elemeinek jelentése:állhatatosság, szilárdság+dicsőség. Szórványos. Névnap: ápr. 11, máj. 7, nov. 13.
 
Szatmár: régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: ápr. 11.
 
Szelemér: régi magyar személynév. Jelentése: ivadék, sarj. leszármazott. Szórványos. Névnap: febr. 8, júl. 17, szept. 12.
 
Szelim: héber eredetű arab névből származik. Jelentése: béke. Szórványos. Névnap: szept. 28. 
 
Szerénusz: latin eredetű név. Jelentése: derűs, nyugodt. Szórványos. Névnap: jún. 28, aug. 2, szept. 14.
 
Szervác: a latin Servatius név rövidülése. Jelentése: a megmentett. Szórványos. Névnap: máj. 13. 
 
 
Szevér: a latin Severus név rövidülése. Jelentése: komoly, szigorú. Szórványos. Névnap: jan. 8, febr. 1.
 
Szilárd: magyar nyelvújítási alkotás. Ritka. Névnap: márc. 11, ápr. 12, dec. 14.
 
 
Szilvánusz: latin eredetű, a silva szóból származik. Ennek jelentése: erdő. Az erdők, legelők, nyájak ősi itáliai istenségének a neve. Szórványos. Névnap: febr. 6, 18 és 20, márc. 8, máj. 4, júl. 10 és 13, aug. 24, nov. 12, dec. 2.
 
Szilveszter: latin eredetű név. Jelentése: erdei, erdőben élő. Ritka. Névnap: nov. 26, dec. 31.
 
 
Szíriusz: a latin Syrius névből származik. Jelentése: szíriai férfi. Szórványos. Névnap: jan. 22.
 
Szolón: a hasonló nevű ógörög államférfi nevéből vált keresztnévvé. Szórványos. Névnap: máj. 17, nov. 13. 
 
 
Férfinév: "T"
 
Taksony: török eredetű régi magyar személynév. Jelentése: szilaj, fékezhetetlen. Az összes Árpád-házi király ősének a neve volt. Szórványos. Névnap: ápr. 6, márc. 29, aug. 24, nov. 29.  
 
 
Tamás: a bibliai, héber eredetű Teomo névből származik. Ennek jelentése: iker. Igen gyakori. Névnap: jan. 28, márc. 7, jún. 22, júl. 3 és 6, aug. 25, szept. 22, okt. 2, dec. 21 és 29. 
 
 
Tarcal: tisztázatlan eredetű régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: febr. 25. 
 
 
Tarján: az egyik honfoglaló magyar törzs nevéből származik. Eredetileg ótörök méltóságnév, és a jelentése: alkirály. Szórványos. Névnap: aug. 11, nov. 30.
 
Tas: régi magyar személynév. Török eredetű, a jelentése: kő. Szórványos. Névnap: jan. 8, febr. 22, ápr. 15 és 27, jún. 8. 
 
 
Tege: régi magyar személynév. Török eredetű, jelentése: kos. Szórványos. Névnap: febr. 25.
 
 
Teodor: görög eredetű név. Jelentése: Isten ajándéka. Szórványos. Névnap: aug. 16, szept. 2, nov. 9, dec. 27 és 28.
 
 
Teofil: görög eredetű név. Jelentése: Isten kedveltje vagy Istent kedvelő, Isten barátja. Szórványos. Névnap: márc. 5 és 10, máj. 21, jún. 17, okt. 13 és 29, dec. 20. 
 
 
Tibériusz:latin eredetű név, római nemzetségnévből vált keresztnévvé. Szórványos. Névnap: aug. 11. 
Tibor
 
 
 
 
Tiborc: a latin Tiburtius név rövidüléséből származik. Jelentése: Tibur városából való (Róma melletti). A város neve ma: Tivoli. Szórványos. Névnap: ápr. 14, aug. 11.
 
Tihamér: a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév. Elemeinek jelentése: csend+béke. Igen ritka. Névnap: ápr. 20, 26 és 29, júl. 1, nov. 9 és 12, dec. 16.
 
 
Timon: görög eredetű név. Jelentése: tisztelt, megbecsült. Szórványos. Névnap: ápr. 19, máj. 3. 
 
Titán: görög mitológiai eredetű név. Eredetileg a görög istenek régebbi nemzedékét nevezték titánoknak. Jelentése: óriás. Szórványos. Névnap: febr. 6. 
 
Tivadar: a Teodor név magyar formája. Igen ritka. Névnap: ápr. 20 és 30, jún. 28, szept. 19, nov. 9.
 
 
 
 
 
Tóbiás: héber eredetű bibliai név. Jelentése: Jahve jó. Szórványos. Névnap: jan. 1, jún. 13, szept. 12, nov. 2. 
 
 
Tódor: a Teodor név magyar rövidülése. Szórványos. Névnap: febr. 6 és 7, szept. 19, okt. 11, dec. 258. 
 
Torna: régi magyar személynév. Helységnévből származik. Jelentése: tornai. Szórványos. Névnap: márc. 26. 
 
Torontál: régi magyar személynév. Jelentése: kis sólyom. Szórványos. Névnap: márc. 26. 
 
Töhötöm: a régi magyar Tühütüm névből származik. Török eredetű, jelentése: herceg. Szórványos. Névnap: ápr. 20, jún. 14, szept. 2 és 15, nov. 5, dec. 18.
 
 
Tullió: latin eredetű olasz név átvétele.A római Tullius nemzetségnévből származik. Ennek eredet és jelentése bizonytalan. Szórványos. Névnap: aug. 11, nov. 30.
 
Turul: török eredetű régi magyar személynév. Jelentése: sólyomféle ragadozó madár. Szórványos. Névnap: márc. 26.
 
 
 
Férfinév. "U, Ü"
 
Ubul: régi magyar személynév. Eredete bizonytalan. Szórványos. Névnap: márc. 7, máj. 16, dec. 31.
 
Údó: német eredetű név. Az Ottó vagy Ulrik  német megfelelőjének a becézőjéből önállósulét. Szórványos. Névnap: márc. 23, júl. 4.
 
Ugod: régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: máj. 16.
 
Ugor: régi magyar személynév. Szórványos. Névnap: máj. 3, aug. 16.
 
Ulrik: a germán eredetű német Ulrich névből származik. Elemeinek jelentése: birtok+hatalmas, uralkodó. Szórványos. Névnap: márc. 11, júl. 4, 10 és 11, aug. 7. 
 
 
Umbertó: olasz név, a germán eredetű német Humbert névből származik. Első névelem jelentése bizonytalan, a másodiké: fényes, híres. Szórványos. Névnap: márc. 25. 
 
Urbán: az Orbán névnek a latin eredetihez közelebb álló alakváltozata. Szórványos. Névnap: ápr. 1, máj. 25, jún. 29, dec. 19.
 
Uriel: héber eredetű bibliai név. Jelentése: Isten világosság. Szórványos. Névnap: jan. 14. 
 
 
Üllő: régi magyar személynév. Árpád fejedelm egyik fiának a neve. Török méltóságnévből származik. Jelentése: uralkodó, király. Szórványos. Névnap: márc. 31.
 
Férfinév: "V"
 
Vajk: régi magyar személynév. Szent István király pogány neve. Igen ritka. Névnap: aug. 20. 
 
Valentin: a Bálint névnek a latin eredetileg közelebb álló alakja. Igen ritka. Névnap: jan. 7, febr. 14, márc. 16, júl. 25, nov. 3. 
 
Valér: a latin Valerius nemzetségnévből származik. Jelentése: erős, egészséges. Szórványos. Névnap: jan. 29, márc. 10, jún. 14, dec. 15. 
 
Valter: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: uralkodó, tevékeny+nép (vagy) sereg. Igen ritka. Névnap: ápr. 8, júl. 16. 
 
Várkony: régi m,agyar személynév. Eredet vitatott. Talán egy avar népcsoport nevéből származik. Szórványos. Névnap: júl. 2, okt. 22.
 
Vencel: a szláv Venceslav névből származik. Elemeinek jelentése: koszorú+dicsőség. Igen ritka. Névnap: szept. 28. 
 
Vendel
 
 
Versény: régi magyar személynév. Eredete és jelentése ismeretlen. Szórványos. Névnap: júl. 19. 
 
Vidor: 19. sz.-i nyelvújítási alkotása Hiláriusz név magyarosítására. Szórványos. Névnap: jan. 13 és 14, márc. 16.
 
Viktor: latin eredetű név. Jelentése: győző, győztes. Igen gyakori. Névnap: febr. 26, máj. 12, júl. 28, szept. 5 és 30, nov. 2.
 
 
Vilmos: a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Vilhelmus formájából származik. Elemeinek jelentése: akarat+védősisak. Ritka. Névnap: jan. 10, febr. 10, ápr. 6, máj. 23 és 28, jún. 8, 25, júl. 5.
 
 
 
 
Vince: a latin Vincentius rövidülése. Jelentése: győztes. Igen ritka. Névnap: jan. 22, ápr. 5 és 9, máj. 24, júl. 19, szept. 27.
 
Virgil: a latin Virgilius név rövidülése. Eredete bizonytalan. Talán a Vergilius római nemzetségnévből való, amely ismeretlen , esetleg etruszk eredetű. Szórványos. Névnap: márc. 5, nov. 27.
 
Vitéz: késő középkori magyar személynév. A hasonló közszóból származik. Szórványos. Névnap: ápr. 28, nov. 2. 
 
Vladimír: szláv eredetű név. Elemeinek jelentése: hatalom+nagy. Szórványos. Névnap: júl. 15, nov. 15.
 
Vulkán: latin eredetű, a római tűzisten, Vulcanus nevéből származik. Jelentése: tűz,. láng. Szórványos. Névnap: máj. 19.
 
Xavér: Xavéri Szent Ferenc melléknevéből önállósul, annak a várnak a neve, ahol született. A keresztnév jelentése tehát: xavér. A helynév baszk eredetű, jelentése: új ház. Szórványos. Névnap: dec. 3. 
 
 
Férfinév: "Z, ZS"
 
Zádor: régi magyar személynév. Talán szláv eredetű, és jelentése: erőszakos, heves. Szórványos. Névnap:márc. 16, aug. 8, szept. 1.
 
Zakariás: héber eredetű biblia név.A Zecharja, Zekarja névből származik. Jelentése: jahve ismét megemlékezett. Szórványos. Névnap: febr. 21, márc. 15, szept. 6, nov. 5.
 
Zala: régi magyar személynév. Jelentése: Zala vármegyéből való. A szlovén nyelv közvetítésével került a magyarba. Szórványos. Névnap: júl. 14.
 
Zalán: Anonymus szerint a hon foglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezér neve Salanus volt. A krónikaíró ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Slankamen ( Szalánkemén) helységnévből alkotta. A helynév szláv eredetű, jelentése :sós kő. A személynév eredeti olvasata Szalan lehetett. Igen ritka. Névnap: márc. 30, júl. 14, szept. 10, dec. 30.
 
Zámor: régi magyar személynév. Eredete bizonytalan. Jelentése: pusztító, romboló. Szórványos. Névnap: febr. 16 és 19. 
 
Zebulon: héber eredetű bibliai név. Jelentése bizonytalan. Szórványos. Névnap: aug. 5
 
Zénó: a görög Zénon név latin alakváltozatából származik. Jelentése: Zeusztól származó. Szórványos. Névnap: ápr. 12. okt. 29, dec. 22.
 
Zerind: régi magyar személynév. Árpád fejedelem dédunokájának, Koppány apjának a neve. Szórványos. Névnap: jan. 8, okt. 23.
 
Zete: régi magyar személynév. Talán szláv eredetű, és a jelentése: vő. Szórványos. Névnap: dec. 23.
 
Zobor: Talán Anonymus tett személynévvé a Nyitra melletti Zobor hegy nevéből. Ez szláv eredetű, jelentése: gyűlés, gyülekezet. Szórványos. Névnap: máj. 1, júl. 17, nov. 19. 
 
Zoltán: régi magyar személynév. Az ótörök sultan, soltan szóból származik. Jelentése: uralkodó, fejedelem. Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg fia. Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpád-házi királyok egyik ősapja lett. A 16. sz.-ig ritka volt, majd a 19. sz. elején újították fel. Igen gyakori. Névnap: márc. 8 és 13, jún. 23, nov. 20. 
 
Zombor: régi magyar személynév. Szláv eredetű, jelentése: bölény. Szórványos. Névnap: aug. 22, dec. 26. 
 
Zorán: délszláv eredetű név. A Zorislav rövidülése. Elemeinek jelentése: hajnal+dicsőség. Igen ritka. Névnap: márc. 4.
 
Zotmund: germán eredetű név. Elemeinek jelentése: gyors+védelem. Szórványos. Névnap: márc. 1.
 
 
 
Zsadány: régi magyar személynév. Szláv eredetű, jelentése: várakozó, váró. Szórványos. Névnap: aug. 23.
 
Zserald: germán eredetű Gerald név francia alakváltozatából származik. Szórványos. Névnap: ápr. 19, okt. 7.
 
Zsigmond
 
 
 
Zsolt: a Solt név alakváltozata. Igen gyakori. Névnap: ápr. 10, okt. 21, nov. 20.
 
Zsombor: régi magyar személynév. A Zombor alakváltozata. Ritka. Névnap: ápr. 21, nov. 8.
 

0.061 mp